ضبط بیگ بلو باتن بر اساس ساختار webm انجام میشود و تمام اجزای این فایل ضبط شده مانند صدا، تصویر، فایل پرزنت و چت ها جدا از هم هستند. این مساله باعث میشود، صرفا امکان مشاهده آنلاین این فایلها را داشته باشید.

اما قابلیت رکورد بیگ بلو باتن که با همکاری وبینار پلاس طراحی شده است، به شما دسترسی دانلود فایلهای ضبط شده بیگ بلو باتن را می دهد و می توانید فایلها را با فرمت mp4 داشته باشید.

هر تعداد فایل ضبط شده بیگ بلو باتن داشته باشید، می توانید به سادگی در سامانه رکوردر قرار دهید تا با فرمت mp4 در دسترس شما قرار بگیرد. آرشیو فایلهای mp4 شما تا یکماه قابل دسترس و دانلود است.

در ساختار رکوردر چندین ویژگی کلیدی در اختیار شما است:

– تبدیل فایلهای ذخیره شده به فرمت MP4

– دانلود فایلهای ذخیره شده

– داشتن آرشیوی از تمام فایلهای ذخیره شده

آدرس سایت: record.fanavar.co

active راهنمای ویدیویی